ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΚΑΦ.-ΛΕΥΚ. & ΕΡΜ.-ΛΥΓ.& ΑΡΚ.-ΑΓ.ΔΗΜ.)

Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ΄ αρίθ. 1732/2015 Διακήρυξη Διεθνή, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αργολίδας, για το σχολικό έτος 2015-2016 & 2016-2017.

2.Το άρθρο δέκατο έβδομο του Ν. 4286/2014 και συγκεκριμένα την παρ. 2 με την οποία προστίθεται παρ. 4 στο τέλος του άρθρου 49 του Ν.4274/2014.

3.Το με αριθ. 1198/15-04-2016 έγγραφο του Τμήματος Δια βίου Μάθησης, παιδείας και απασχόλησης Π.Ε. Αργολίδας με το συνημμένο σε αυτό πίνακα δρομολογίων.

4.Το γεγονός ότι τα εν λόγω δρομολόγια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις προβλεπόμενες προαιρέσεις της Διακήρυξης

5.Την με αριθ. 1158/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των εν λόγω δρομολογίων και έγκρισης διενέργειας διαπραγμάτευσης αυτών.

6.Την με αρ. 165373/23552/23-06-16 Απόφαση ανάληψης δαπάνης ΚΑΕ 02.03.192.0821.0001 με α/α καταχώρησης 333/24-06-2016 στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της ΥΔΕ Ν.Αργολίδας.

7.Την ανάγκη μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Αργολίδας.

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερομένους σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τα δρομολόγια του παρακάτω Πίνακα του παραρτήματος. Η διαπραγμάτευση θα γίνει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου την Πέμπτη 07/07/2016 και ώρα 10:30 π.μ., στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη (1ος όροφος)

ΠΗΓΗ

Related Post

thumbnail
hover

Έναρξη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στο Δ.ΙΕΚ Άργους

Με την έναρξη του νέου έτους κατάρτισης 2017-2018 το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας ...

thumbnail
hover

Έναρξη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στα Δημόσια Ινστιτούτα...

Σύμφωνα με την αριθμ. ΚΙ/140743 25-08-2017 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας κ...

thumbnail
hover

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 28 Αυ...