Ενημέρωση για την Πιστοποίηση Επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21.03.2017 από το Επιμελητήριο Αργολίδας στην αίθουσα εκδηλώσεων.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Επιμελητηρίου να διευρύνει τις δραστηριότητές του και να καλύψει σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας κ. Φώτης Δαμούλος, ο οποίος επεσήμανε ότι σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η ίδρυση φορέα πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο πέρασμα του χρόνου και αξίζει να τα προστατεύσουμε.

Την παρουσίαση του θέματος έκανε ο Διευθυντής του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης κύριος Άγγελος Τόλκας.

Ο κ. Τόλκας, ενημέρωσε του παρευρισκόμενους ότι o Διεπιμελητηριακός Φορέας Πιστοποίησης (ΔΙΦΟΠ) αποτελεί πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ιδρύθηκε αποκλειστικά για να παρέχει διαπιστευμένες κατά το ISO 17024 υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων και να καλύψει σύγχρονες ανάγκες στο πλαίσιο της Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχοντας πιστοποιήσεις διεθνούς αναγνώρισης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι βασικός στόχος του φορέα πιστοποίησης είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της γνώσης και της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με τα επιμελητήρια-μέλη της παρέχει αυτήν ακριβώς τη θεσμική αναγνώριση και διασφάλιση που ανταποκρίνεται στην αγορά, την εθνική οικονομία και τις κατά τόπους επαγγελματικές ανάγκες. Βασικό μέσο για την επιτυχία των στόχων του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι η διάδοση και ενίσχυση της γνώσης και κατανόησης σχετικά με την αναγκαιότητα και την αξία της πιστοποίησης προσώπων ως προς τα επαγγελματικά τους προσόντα. Τέλος μέσα από τη διαδικασία της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων δίνεται η σημαντική δυνατότητα για τη διάσωση, κατοχύρωση και διάδοση παραδοσιακών τοπικών επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Τόλκας το Επιμελητήριο είναι αυτό που επιλέγει τον φορέα κατάρτισης και εκπαίδευσης κάθε φορά, ενώ ο φορέας πιστοποίησης είναι αυτός που διενεργεί την αξιολόγηση είτε με επιτόπια παρουσία είτε ηλεκτρονικά.

Ο Διεπιμελητηριακός φορέας πιστοποίησης απευθύνεται σε όλα τα μέλη (άμεσα και έμμεσα) της ΚΕΕΕ πανελλαδικά, δηλαδή τα Επιμελητήρια-Μέλη της ΚΕΕΕ και Επιχειρήσεις-Μέλη των Επιμελητηρίων (επιχειρηματίες-επαγγελματίες και εργαζόμενους).

Οι προοπτικές του φορέα είναι να α) να αναδειχθεί σε έναν αναγνωρισμένο, αξιόπιστο και αμερόληπτο φορέα πιστοποίησης, β) να συμβάλλει στην εξέλιξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης , γ) να αποτελέσει το κέντρο αναφοράς σε ζητήματα πιστοποίησης , δ) να λειτουργήσει ως τεχνικός σύμβουλος των Επιμελητηρίων σε ανάλογα ζητήματα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα πιστοποίησης και διαπίστευσης με τη δυνατότητα καθορισμού ρόλων (κάτοχος σχήματος –εκπαίδευση-πιστοποίηση).

ΠΗΓΗ

Related Post

thumbnail
hover

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου...

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 28 Αυ...

thumbnail
hover

Τα ονόματα των επιτυχόντων από την...

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι επιτυχόν...

thumbnail
hover

Η επιστολή από τους πυροσβέστες Αργολίδας...

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  &  ΑΡΚΑΔΙΑΣ                           ...