Διαστημικές αποστολές

Στην παρακάτω εικόνα, διακρίνουμε όλες τις διαστημικές αποστολές που έχουν αφετηρία τη γη και μερικές πληροφορίες για αυτές.    Στην δεύ...

Read more

ΟΑΕΔ: Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες α’ υποδοχής.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, για 2.500 θέσεις εργασίας του «Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε Υπηρε...

Read more