Ανακοίνωση για τους κτηνοτρόφους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016.
Ο Δήμος Ερμιονίδας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από την Π.Ε Αργολίδας, οι ονομαστικές καταστάσεις των κτηνοτρόφων, στους οποίους κατανεμήθηκαν για το έτος 2016, οι επιλέξιμοι βοσκότοποι εντός της Π. Εν. Αργολίδας σύμφωνα με την “τεχνική λύση 2016” και ειδικότερα εντός της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου μας .
Καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Π. Εν. Ερμιόνης να προσέλθουν στο Δημ. Γραφείο Ερμιόνης (Γραφείο Αγροτ. Αν. & Αλιείας) και οι κτηνοτρόφοι της Π. Εν Κρανιδίου στο ΚΕΠ Κρανιδίου, εντός δέκα ημερών, προκειμένου να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τελική κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων και του ποσού καταβολής μισθώματος. Οι κτηνοτρόφοι θα προσυπογράφουν έντυπο κατανομής το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και θα παραλαμβάνουν ένα αντίγραφο αυτού. Η εξόφληση του ποσού που τους αντιστοιχεί θα γίνεται σε αρ. λογ. της Π.Ε. Αργολίδας στην τράπεζα EUROBANK με ΙΒΑΝ :
GR 33 0260 0970 0004 5020 0546 240 . Αντίγραφο του ποσού κατάθεσης, θα προσκομίζεται από τους κτηνοτρόφους, με την παραλαβή του εντύπου κατανομής.
Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να ελέγχουν τη Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης που υπέβαλαν (Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε 2016) για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη και άλλης κατανομής σε βοσκότοπο, εκτός του Δήμου μας και της Π. Εν. μας.
Εάν αυτό συμβαίνει θα πρέπει να επικοινωνούν μαζί τους για τα περαιτέρω. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχει διαφορετικό λογαριασμό τραπέζης στον οποίο θα καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί.
Προσοχή: Το μίσθωμα θα πρέπει να κατατεθεί έως το τέλος του 2017.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Related Post

thumbnail
hover

Με την συναυλία του Όθωνα Μεταξά...

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:00 η τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ Θεατρου Ε...

thumbnail
hover

Μειωμένη πίεση του δικτύου στην Τοπ....

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πολύ αυξημένης κατανάλωσης του νερού και σημαντικ...

thumbnail
hover

11η δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης

11η δράση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης