20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ερμιονιδας

Κρανίδι 30/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 5643

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου (Κάτω Πλατεία) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων

ΘΕΜΑ 2ο : Σχετικά με έγκριση 1ου πρακτικού της Ε.Δ.Δ. που αφορά στον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολείων 2017» .

ΘΕΜΑ 3ο : Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Ερμιονίδας για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 4ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων του Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 5ο : Έκτακτες επεμβάσεις πυροπροστασίας για κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή «Κορακιά» της Δ.Κ. Κρανιδίου.

ΘΕΜΑ 6ο : Σχετικά με έγκριση πρακτικού της ΕΔΔ που αφορά στο αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: «Συλλογή & μεταφορά στερεών αποβλήτων (αρ.61 Ν.3979/2011)» («Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2017».

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του, σχετικά με την διεξαγωγή Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία : «Συλλογή- Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων (Ν.3979/2011 Άρθρο 61) – Αποκομιδή Απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας 2017».

ΘΕΜΑ 8ο : Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημοτικού Σφαγείου στην Τ.Κ Διδύμων Δήμου Ερμιονίδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

Attachments

Related Post

thumbnail
hover

Με την συναυλία του Όθωνα Μεταξά...

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:00 η τελευταία συναυλία του Φεστιβάλ Θεατρου Ε...

thumbnail
hover

Ανακοίνωση για τους κτηνοτρόφους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ...

thumbnail
hover

Μειωμένη πίεση του δικτύου στην Τοπ....

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πολύ αυξημένης κατανάλωσης του νερού και σημαντικ...