Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Με την Υπ αρίθμ 7307/2378/Α2 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκε : H παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτού...

Read more