Φωνητικό αλφάβητο

Με αυτό το φωνητικό αλφάβητο, δεν θα ξαναπείτε <<Μ όπως Μιχάλης >> ή <<Μ όπως Μπιφτέκι>>, όταν παίρνετε ένα τηλέφωνο υποστήρηξη ή ό...

Read more

Διαστημικές αποστολές

Στην παρακάτω εικόνα, διακρίνουμε όλες τις διαστημικές αποστολές που έχουν αφετηρία τη γη και μερικές πληροφορίες για αυτές.    Στην δεύ...

Read more