Περ. Πελοποννήσου: Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου στην επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Public”

Με την υπ’ αρ. 3406/14-10-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «RETAIL WORLD A.E. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕ...

Read more